قصاص فرجام جنایت به سبک سریال ستایش
قصاص فرجام جنایت به سبک سریال ستایش

معلم هنر که با همدستی دختر مورد علاقه دوران مجردی‌اش شوهر او را با سلاح شکاری از پای در آورده بود، با رای دادگاه به قصاص محکوم شد. قضات دادگاه زن جوان را هم به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم کردند.

روزنامه جام جم: ۲۸ بهمن ۹۵، با اعلام گزارش شاهد عینی ماجرا، رسیدگی به پرونده قتل مردی جوان که در اتوبان آزادگان با سلاح شکاری به قتل رسیده بود، آغاز شد.

در جریان تحقیقات، ماموران به همسر مقتول که الناز نام دارد مظنون شدند. او که به بهانه پنچر شدن ماشینش همسرش را به اتوبان کشانده بود پرده از راز جنایت هولناک خود برداشت و گفت: چند وقت قبل صفحه اینستاگرام مرد مورد علاقه دوران مجردی ام را دیدم و دوباره با او ارتباط برقرار کردم. او که با یک خانم دکتر ازدواج کرده، می‌گفت همسرم فرهاد را می‌شناسد و از او بدگویی می‌کرد و می‌گفت فرهاد هرزه است. حرف‌های او من را نسبت به همسرم بدبین کرد و تصمیم گرفتم با کمک شهاب، فرهاد را به قتل برسانم.

بعد از اعترافات الناز، شهاب دستگیر شد و در اعتراف به قتل گفت: روز حادثه الناز به بهانه پنچر شدن ماشینش، همسرش را به اتوبان کشاند و من به او شلیک کردم.

متهمان بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. پدر و مادر فرهاد به عنوان اولیای دم تقاضای قصاص متهم را کردند. همچنین پدر فرهاد به عنوان، ولی قهری فرزند مقتول، از جانب او نیز تقاضای قصاص کرد.

شهاب در دفاع از خود در دادگاه گفت: اتهامم را قبول ندارم. من فقط یک تیر به فرهاد شلیک کردم که آن هم در جریان کشمکش با او به طور ناخواسته اتفاق افتاد. الناز که با اتهام معاونت در قتل رو‌به‌روست، در دفاع از خود گفت: اتهامم را قبول ندارم. من همسرم را دوست داشتم و نمی‌خواستم آسیبی به او برسد. حتی یک بار شهاب یک پودر کشنده به من داد که به فرهاد بخورانم و او را بکشم، اما قبول نکردم.

قضات دادگاه بعد از مشورت، الناز را به تحمل ۱۵ سال حبس و شهاب را به قصاص نفس محکوم کردند.