سیما دو دختر ۸ و ۹ ساله اش را در چاه زنده به گور کرد!
سیما دو دختر ۸ و ۹ ساله اش را در چاه زنده به گور کرد!

زنی که به قصد خودکشی خودش را همراه با دو دخترش به چاه انداخت، نجات پیدا کرد، اما دختر‌ها کشته شدند.

فرانگر: زنی به نام «سیما» از اهالی مادیاپرادش هند، که از افسردگی رنج می‌برد و به گفته شاهدان مدام با همسرش «آشوک» دعوا می‌کرد، به قصد خودکشی، خودش را به همراه دو دختر ۸ و ۹ ساله اش داخل چاه آب انداخت.

به گفته شاهدان، سیما کمی بعد از پریدن در چاه، به کمک طنابی که به موتور آب وصل بود خود را نجات داد، اما بچه‌ها غرق شدند. پلیس این زن را به جرم قتل دخترانش بازداشت کرد.