دو مجری با تلویزیون قطع همکاری کردند!
دو مجری با تلویزیون قطع همکاری کردند!

صبا راد و زهرا خاتمی راد از مجریان رادیو و تلویزیون در اینستاگرام اعلام کردند که دیگر با صداوسیما کار نمی کنند.

برترین‌ها: صبا راد و زهرا خاتمی راد از مجریان رادیو و تلویزیون در اینستاگرام اعلام کردند که دیگر با صداوسیما کار نمی کنند.

دو مجری با تلویزیون قطع همکاری کردند!

دو مجری با تلویزیون قطع همکاری کردند!