۳۴ میلیارد تومان برای خوانندگی پرویز پرستویی
۳۴ میلیارد تومان برای خوانندگی پرویز پرستویی

فیلم سینمایی مطرب در هفتادمین روز نمایش خود فروشش را به ۳۴ میلیارد تومان نزدیک کرد.

خبرگزاری برنا: فیلم سینمایی مطرب در هفتادمین روز نمایش خود فروشش را به ۳۴ میلیارد تومان نزدیک کرد. جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور تا عصر شنبه ۲۸ دی به شرح زیر است:

مطرب/ ۱۴۸ سینما/ ۷۰ روز نمایش/ فروش کل: ۳۳ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۷۷ سینما/ ۷۰ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۹۰ سینما/ ۷۰ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۳۷ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۰۶ سینما/ ۷۰ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان

جان دار/ ۶۱ سینما/ ۳۵ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۲۹ سینما/ ۱۴ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۶۸ سینما/ ۳۵ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون تومان

تورنادو/ هشت سینما/ ۷۰ روز نمایش/ فروش کل: ۷۶۲ میلیون تومان

آشفتگی/ ۱۸ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: ۴۹۱ میلیون تومان

سونامی/ ۳۲ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل: ۲۶۷ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۵ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۸۳ میلیون تومان

اژدر/ ۷۰ سینما/ ۱۰ روز نمایش/ فروش کل: ۱۷۲ میلیون تومان

امیر/ ۲۳ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۲۴ میلیون تومان

اولین امضاء برای رعنا/ ۱۸ سینما/ سه روز نمایش/ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان