در برنامه تلوزیونی: به خانم‌ها بگویید چه سری، چه دُمی، عجب پر و بالی!
در برنامه تلوزیونی: به خانم‌ها بگویید چه سری، چه دُمی، عجب پر و بالی!

در برنامه از من بپرس شبکه آموزش روانشناس مهمان برنامه گفت : خانوم‌ها به تمجید نیاز دارند. بگویید چه سری، چه دُمی، عجب پر و بالی...!

خبرآنلاین: در برنامه از من بپرس شبکه آموزش روانشناس مهمان برنامه گفت : خانوم‌ها به تمجید نیاز دارند. بگویید چه سری، چه دُمی، عجب پر و بالی…!

در حال بارگذاری...