قاتلی که پس از حفظ قرآن از طناب دار نجات یافت!
قاتلی که پس از حفظ قرآن از طناب دار نجات یافت!

صبح امروز و با حضور رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان زندان تبریز فردی که ۱۳ سال را بعلت محکومیت قتل در زندان سپری کرده بود پس از موفقیت در آزمون حفظ کل قرآن کریم از زندان آزاد شد.

رکنا: صبح روز گذشته فردی که ۱۳ سال را بعلت محکومیت قتل در زندان سپری کرده بود پس از موفقیت در آزمون حفظ کل قرآن کریم از زندان آزاد شد.  صبح امروز و با حضور رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان زندان تبریز فردی که ۱۳ سال را بعلت محکومیت قتل در زندان سپری کرده بود پس از موفقیت در آزمون حفظ کل قرآن کریم از زندان آزاد شد.

بنابراین گزارش این فرد که سیزده سال پیش مرتکب قتل شده برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول باید کل قرآن کریم را حفظ می‌کرد. آزمون حفظ قرآن امروز با حضور رئیس سازمان زندان‌ها انجام شد و پس از تایید مسئولان، خانواده مقتول رضایت خود را اعلام کردند.