قتل همسر با چکش; مخفی کردن جسد در فریزر!
قتل همسر با چکش; مخفی کردن جسد در فریزر!

پلیس مردی که چهار سال پیش همسرش را به قتل رسانده بود و جسدش را مخفی کرده بود را بازداشت کرد.

فرانگر: پلیس ایالت میسوری “دنی دینویدی” ۵۷ ساله را به اتهام قتل همسرش “سینتیا” بازداشت کرد. متهم در بازجویی پلیس اعتراف کرد که چهار سال پیش در جریان یک دعوا با همسرش وقتی “سینتیا” چکش را به سمتش پرتاب کرد، او چکش را گرفته و با آن به سر همسرش ضربه زده است.

“دنی” به پلیس گفت که همسرش الکلی بوده است. او پس از قتل، جسد همسرش را در فریزری در یک انبار مخفی کرده بود. پلیس منتظر نتیجه کالبدشکافی است. دادگاه برای “دنی” وثیقه یک میلیون دلاری صادر کرد.