خواننده داخلی که «ابی» صدایش را دوست دارد
خواننده داخلی که «ابی» صدایش را دوست دارد

شب گذشته ابراهیم حامدی مهمان یکی از برنامه‌های تاک‌شو ماهواره‌ای بود. او تقریبا در زمانی حدود یک ساعت درباره مسائل مختلف اظهارنظرهایی داشت و اما جالب‌ترین قسمت حرف‌هایش آنجا بود که در میان خواننده‌های داخلی دست به انتخاب زد و اسم علی زندوکیلی را آورد.

برترین‌ها: شب گذشته ابراهیم حامدی مهمان یکی از برنامه‌های تاک‌شو ماهواره‌ای بود. او تقریبا در زمانی حدود یک ساعت درباره مسائل مختلف اظهارنظرهایی داشت و اما جالب‌ترین قسمت حرف‌هایش آنجا بود که در میان خواننده‌های داخلی دست به انتخاب زد و اسم علی زندوکیلی را آورد.

او گفت:

* صدای علی زندوکیلی را دوست دارم چون سبک او تلفیق قشنگی دارد از موسیقی پاپ و سنتی.‌

* او بسیار با احساس می‌خواند به خاطر همین صدایش را می پسندم.

* (با انتقاد از برخی خوانندگان پاپ): ترانه‌های برخی خوانندگان در ایران خیلی پیش پا افتاده است و متاسفانه مورد اسقبال هم قرار می‌گیرد!