کلاهبرداری میلیاردی با رویای زندگی در فرانسه و کانادا
کلاهبرداری میلیاردی با رویای زندگی در فرانسه و کانادا

مرد جوان با وعده اقامت سرمایه گذاری در کشور‌های فرانسه و کانادا از خانواده همسر سابقش و دو مرد غریبه کلاهبرداری میلیونی کرد.

روزنامه خراسان: رسیدگی به این پرونده از سه ماه قبل به دنبال شکایت دختر جوانی به نام شیما آغاز شد. وی که همراه برادرش به پلیس آگاهی رفته بود از مرد جوانی به نام سپهر که دوست صمیمی برادرش بود شکایت کرد.

شیما به ماموران پلیس گفت: برادرم مدتی قبل با سپهر آشنا شد. سپهر که مدعی بود صراف است می‌گفت می‌تواند برای خانواده ما اقامت سرمایه گذاری در کشور کانادا را بگیرد. او با حرف‌هایش خانواده ما را فریب داد و به خانه مان رفت و آمد پیدا کرد. او ۱۵۰ میلیون تومان از برادرم پول کلاهبرداری کرد.

به دنبال این شکایت ردیابی سپهر آغاز شد و پلیس توانست رد وی را پیدا کند. با دستگیری مرد جوان روشن شد وی در سال ۹۲ نیز از خانواده همسر سابقش حدود یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و تحت تعقیب پلیس بوده است.

در حالی که تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود شکایت مشابه دیگری نیز به پلیس گزارش شد و شمار شاکیان کلاهبرداری به چهار نفر رسید.

در حالی که سپهر منکر کلاهبرداری و آزار دختر جوان بود دیروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای جلسه یکی از اعضای خانواده همسر سابق سپهر در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: سپهر در سال ۹۱ با خواهرم ازدواج کرد. او می‌گفت صراف است و می‌تواند برای ما اقامت کشور فرانسه یا کانادا را بگیرد. یک سال پس از ازدواج آن‌ها در حالی که او اعتماد ما را جلب کرده بود ۷۶۰ میلیون تومان از من و ۲۵۰ میلیون تومان از یکی از بستگان ما کلاهبرداری کرد و رفت. خواهرم که متوجه این ماجرا شده بود از او جدا شد و ما نتوانستیم ردی از او پیدا کنیم. ما در این سال‌ها دنبال نشانی از او بودیم تا این که متوجه شدیم پس از شش سال پلیس او را دستگیر کرده و او از دو نفر دیگر نیز به همین طریق کلاهبرداری کرده است.

دومین شاکی که برادر شیما بود گفت: سپهر با وعده اقامت کشور کانادا ۱۵۰ میلیون تومان از ما کلاهبرداری کرد.

سومین شاکی نیز گفت: صراف قلابی از ما ۱۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است که از او شکایت دارم.

وقتی سپهر که با قرار وثیقه آزاد بود در جایگاه ویژه ایستاد، منکر کلاهبرداری‌های میلیونی شد.

وی از شاکیان مهلت یک ماهه گرفت تا در این فرصت بتواند پول‌هایشان را به آن‌ها برگرداند. پدر و مادر سپهر به شاکیان قول دادند در پرداخت پول به آن‌ها کمک کنند.

بدین ترتیب؛ ادامه جلسه به یک ماه بعد موکول شد.