داستان سگی که به حبس ابد محکوم شد
داستان سگی که به حبس ابد محکوم شد

"پیپ" نام سگی بود که در سال ۱۹۲۴ در حکمی عجیب به وسیله دادگاهی در پنسیلوانیا، به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم شد.جرم او حمله و کشتن گربه همسر فرماندار ایالت پنسیلوانیا بود.

تابناک باتو: “پیپ” نام سگی بود که در سال ۱۹۲۴ در حکمی عجیب به وسیله دادگاهی در پنسیلوانیا، به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم شد. جرم او حمله و کشتن گربه همسر فرماندار ایالت پنسیلوانیا بود.