کشف جسد پسربچه در ماشین لباسشویی زن همسایه!
کشف جسد پسربچه در ماشین لباسشویی زن همسایه!

پس از مفقود شدن یک پسربچه، در بازرسی پلیس جسد در ماشین لباسشویی همسایه پیدا شد.

فرانگر: پس از مفقود شدن یک پسربچه، پلیس به بررسی دوربین های امنیتی پرداخت و متوجه شد کودک قبل از گم شدن درحال بازی با دو کودک دیگر بوده است و به خانه یکی از همسایه ها رفته است اما در بازگشت فقط دو کودک از خانه خارج شده اند. پس از بازرسی خانه همسایه، جسد بی جان کودک در ماشین لباسشویی پیدا شد.

به گزارش پلیس هند، “آدهیراج” که به همراه مادر و برادر بزرگترش برای مراسم عروسی دایی اش به پنجاب رفته بودند، با برادر و یک کودک دیگر جلوی خانه بازی می کرده اند. کمی بعد وارد خانه شده اند و وقتی دو کودک دیگر از خانه بیرون آمده اند، “آدهیراج” با آنها نبوده است. پلیس زنی بنام “مانپریت کار” را به جرم قتل بازداشت کرد. متهم در بازجویی پلیس گفته است کودک را عمدا کشته است چون می خواسته با دایی این کودک ازدواج کند اما پس از مدتها رابطه متوجه می شود قرار است دایی”آدهیراج” با زن دیگری ازدواج کند.