کور شدن در دوئل عشقی بر سر یک دختر
کور شدن در دوئل عشقی بر سر یک دختر

رازگشایی از پرونده کور شدن پسر جوان طی درگیری دسته جمعی بر سر یک دختر به ایستگاه قسامه رسید.

روزنامه خراسان: رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل به دنبال درگیری دسته‌جمعی در جنوب تهران آغاز شد. پسر ۲۷ ساله‌ای به نام مهدی که از ناحیه چشم راست به شدت آسیب دیده بود به پلیس آگاهی تهران رفت و گفت: مدتی قبل با پسر همسایه مان به نام سامان بر سر یک دختر درگیر شدم. او به دختر مورد علاقه من متلک گفته بود که به او تذکر دادم، اما سامان مرا تهدید به مرگ کرد. وی ادامه داد: همان شب وقتی از محل کار به خانه برمی گشتم چند نفر که صورت هایشان را با پارچه پوشانده بودند به سمتم حمله کردند. آن‌ها مرا به شدت کتک زدند و یکی از آن‌ها با تفنگ به صورتم شلیک کرد که در این درگیری چشمم به شدت آسیب دید. به دنبال شکایت این پسر سامان بازداشت شد، اما ادعا کرد به مهدی حمله نکرده و ضارب را نمی‌شناسد. پلیس به تحقیق پرداخت و چند شاهد شناسایی شدند، اما شاهدان همگی گفتند، چون چند مرد جوان صورت هایشان را پوشانده بودند نمی‌دانند چه کسی با تفنگ به چشم مهدی زده است.

در حالی که با گذشت زمان چشم مهدی نابینا شده بود پرونده لوث تشخیص داده و برای رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا مراسم قسامه برگزار شود.

دیروز مهدی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من شک ندارم سامان و دوستانش آن شب به من حمله کردند. او کینه مرا به دل گرفته و به همین دلیل هم مرا تهدید به مرگ کرده بود. وی قسم خورد که سامان مسبب کوری اش بوده است و برای وی حکم قصاص چشم خواست.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.