تعرض به دختر 25 ساله از سوی شوهر خواهرش!
تعرض به دختر 25 ساله از سوی شوهر خواهرش!

این دختر 25 ساله در شکایت خود به قاضی پرونده گفت: چند ماه قبل یک شب که به خانه خواهرم رفته بودم شوهرش در نبود او به سراغ من آمد و با تهدید چاقو به من تجاوز کرد.

روزنامه ایران: در نخستین جلسه دادگاه، شاکی پرونده دختر جوانی بود که از سوی شوهر خواهرش مورد تعرض قرار گرفته بود.این دختر ۲۵ ساله در شکایت خود به قاضی پرونده گفت: چند ماه قبل یک شب که به خانه خواهرم رفته بودم شوهرش در نبود او به سراغ من آمد و با تهدید چاقو به من تجاوز کرد.

آن موقع به‌خاطر اینکه می‌ترسیدم زندگی خواهرم به هم بخورد سکوت کردم و حرفی نزدم اما وقتی چند بار دیگر این ماجرای تلخ تکرار شد و او هربار با تهدید چاقو مرا آزار می‌داد تصمیم به شکایت گرفتم. در ادامه بررسی پرونده از آنجا که نتایج آزمایش‌های پزشکی قانونی صحت ادعای این دختر را تأیید می‌کرد مرد جوان بازداشت شد.

اما متهم صبح دیروز در دفاع از خود به قضات گفت: من هرگز به زور این کار را انجام ندادم بلکه او خودش به من نزدیک می‌شد. شاکی که از شنیدن این حرف بشدت عصبی شده بود با رد این ادعا گفت: من به حدی از این مرد متنفرم که حاضر نیستم به او نگاه کنم. ضمن اینکه تا الان هم به خاطر رعایت حال خواهرم شکایت نکرده بودم. بدین ترتیب در پایان جلسه، قضات برای صدور حکم درباره مرد متجاوز وارد شور شدند.