تعرض به دختر جوان; در اینستاگرام با امید آشنا شدم و…
تعرض به دختر جوان; در اینستاگرام با امید آشنا شدم و…

دختری جوان در سال 97 با مراجعه به پلیس ادعا کرد از سوی پسری به‌ نام امید مورد تعرض قرار گرفته ‌است.

روزنامه ایران: دختری جوان در سال ۹۷ با مراجعه به پلیس ادعا کرد از سوی پسری به‌ نام امید مورد تعرض قرار گرفته ‌است.

ناهید در اظهاراتش به مأموران گفت: در اینستاگرام با امید آشنا شدم و پس‌از چند بار ارتباط تلفنی و اظهار علاقه او با هم قرار ملاقات حضوری گذاشتیم. بعد از مدتی امید از من خواست که به خواستگاری‌ام بیاید. پس از آن قرار دیگری با هم گذاشتیم تا درباره ازدواج‌مان بیشتر صحبت کنیم اما لحظه قرار با من تماس گرفت و عنوان کرد که به‌خاطر مشکلی که برایش پیش آمده نمی‌تواند به محل قرار بیاید و از من خواست تا به منزلش بروم من هم قبول کردم و رفتم. اما او که حالت عادی نداشت به من حمله کرد و بدون توجه به التماس‌هایم مرا مورد تعرض قرار داد.

با شکایت این دختر بود که مأموران امید را بازداشت کردند اما پسر جوان از ابتدا تجاوز به عنف را رد کرد و مدعی شد که ناهید خودش دوست داشته که با او رابطه برقرار کند. این جوان وقتی در برابر قضات قرار گرفت بازهم اظهاراتش مبنی بر رابطه خودخواسته ناهید با او را تکرار کرد. این درحالی بود که پزشکی قانونی اتهام تعرض به دختر جوان را تأیید کرد.

اما در ادامه رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه دختر جوان خودش به خانه امید رفته بود قضات، متهم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کردند اما او را به اتهام رابطه نامشروع به ۱۰۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید محکوم کردند که این حکم در دیوانعالی کشور تأیید شد.