اشکان خطیبی: صبور باشیم و دعا کنیم جنگ نشود
اشکان خطیبی: صبور باشیم و دعا کنیم جنگ نشود

بعد از حمله اخیر سپاه پاسداران به مواضع آمریکا اشکان خطیبی بازیگر عرصه سینما و تلویزیون متنی را در استوری خود منتشر کرد.

برترین‌ها: بعد از حمله اخیر سپاه پاسداران به مواضع آمریکا اشکان خطیبی بازیگر عرصه سینما و تلویزیون متنی را در استوری خود منتشر کرد.

اشکان خطیبی: صبور باشیم و دعا کنیم جنگ نشود