دستگیری دزد موتورها، یک هفته قبل از عروسی‌اش!
دستگیری دزد موتورها، یک هفته قبل از عروسی‌اش!

مرد جوان وقتی موتورسیکلتش را دزدیدند به جای پیدا کردن آن تصمیم به سرقت موتور‌های دیگر گرفت.

روزنامه ایران: مرد جوان وقتی موتورسیکلتش را دزدیدند به جای پیدا کردن آن تصمیم به سرقت موتور‌های دیگر گرفت.

به چه جرمی بازداشت شده‌ای؟
سرقت موتورسیکلت. البته به تنهایی این کار را انجام نمی‌دادم با همدستی دوستم و دایی‌اش سرقت می‌کردیم.

چرا موتورسیکلت می‌دزدیدی؟
سال گذشته موتورسیکلتم را به سرقت بردند. همان موقع یک پیک موتوری گرفتم تا کار‌های شکایتم را انجام دهم. راکب موتورسیکلت پسر جوانی به‌نام میلاد بود. او وقتی از ماجرا با خبر شد به من گفت دنبال موتورت نباش، به جای این کار‌ها بیا و خودت موتور سرقت کن. آموزش‌ها را او و دایی‌اش به من دادند و من هم دزد شدم. من هم به پول نیاز داشتم. موتور‌های سرقتی را یک تا دو میلیون تومان می‌فروختم. اما از آنجایی که یک هفته دیگر مراسم عروسی‌ام است و برای هزینه عروسی به پول نیاز داشتم سریالی و پی‌در‌پی موتور سرقت می‌کردم. البته بعضی از آن‌ها به مرحله فروش نمی‌رسید.

یعنی چه؟
موتور‌ها را کنار خیابان پارک می‌کردم و وقتی برمی‌گشتم می‌دیدم که موتور‌ها نیستند. اوایل فکر می‌کردم که یک نفر دیگر آن‌ها را می‌دزدد، اما بعد فهمیدم موتور‌ها مجهز به سیستم ردیاب بوده و صاحبانشان محل پارک آن را شناسایی کرده و خودشان موتور‌ها را می‌بردند.