دستگیری ۶۰ نفر در پارتی مختلط شبانه حین مصرف گل!
دستگیری ۶۰ نفر در پارتی مختلط شبانه حین مصرف گل!

فرمانده سپاه پیشوا گفت: 60 نفر در پارتی مختلط شبانه و حین مصرف مواد مخدر (گل) در پیشوا دستگیر شدند.

خبرگزاری فارس: صمد سلطانی فرمانده سپاه شهرستان پیشوا اظهار کرد: شامگاه جمعه در یکی از روستاهای پیشوا در خانه ای ۶۰ نفر در پارتی مختلط و شبانه و حین مصرف ماده مخدر گل، دستگیر شدند.

وی افزود: فردی که خانه را در اختیار قرار داده است سابقه محکومیت ( مواد مخدر) دارد.

سلطانی تصریح کرد: همه افراد مرتبط با پرونده با حضور به موقع نیروهای حوزه مقاومت بسیج ظفر دستگیر شدند.