آیا پرتقال‌ های موجود در بازار رنگ می‌ شوند؟!
آیا پرتقال‌ های موجود در بازار رنگ می‌ شوند؟!

در این روش از رنگ‌های مصنوعی برای ایجاد رنگ زرد در پوست پرتقال استفاده می‌شود. وی گفت: معمولا رنگ پوست پرتقال‌های که با این روش رنگ آمیزی می‌شوند زرد متمایل به نارنجی است.

ایلنا: محمدرضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با تاکید بر اینکه پرتقال‌ها از نیمه ابتدایی ماه آینده آمده برداشت می‌شوند، اظهار کرد: پرتقال برای برداشت از درخت باید تا حدودی دو رنگ (سبز و زرد) شده و حداقل قند تولیدی در آن به مرز ۶.۵ رسیده باشد تا آماده برداشت شود.

وی ادامه داد: در کشور ما نیمه ابتدایی آبان ماه پرتقال‌ها به مرور آماده برداشت می‌شوند و می‌توان آن‌ها را برای عرضه به مصرف کننده راهی بازار کرد.

شعبانی با بیان اینکه برداشت زود هنگام پرتقال در سال جاری اتفاق افتاده است، افزود: شایع کاهش قیمت پرتقال توسط دلالان موجب شده تا باغداران اقدام به برداشت زود هنگام پرتقال از درختان و فروش آن کنند.

به گفته شعبانی؛ رنگ پوست این پرتقال‌ها به دلیل برداشت زودهنگام سبز رنگ است و برای تغییر رنگ پوست به زرد رنگ و بازار پسندی آن از دو روش استفاده می‌شود. وی یکی از این روش‌ها را “سبز زدایی” که تغییر رنگ پوست با استفاده از گاز ایتلن است را عنوان کرد.

شعبانی اظهار کرد: در این روش پس از انبار، پرتقال‌های نارس را در معرض درصدی پایینی از گاز اتیلن قرار می‌دهند تا پوست آن‌ها تا حدودی تغییر زنگ دهد.

وی با تاکید بر اینکه این روش برای تغییر رنگ پوست پرتقال غیر مضر است، افزود: گاز اتیلن گاز کاملا طبیعی است که در بیشتر میوه‌ها در هنگام رسیدن متساعد می‌شود.

شعبانی یادآور شد که پوست پرتقال‌های که با این روش غیر مضر تغییر رنگ داده می‌شوند معمولا دو رنگ سبز و زرد دارند. مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران روش دیگر برای تغییر رنگ پرتقال‌های نارس را استفاده از رنگ‌ها مصنوعی مضر دانست.

شعبانی نام این روش را روش “رنگ افزایی” عنوان کرد و افزود: در این روش از رنگ‌های مصنوعی برای ایجاد رنگ زرد در پوست پرتقال استفاده می‌شود. وی گفت: معمولا رنگ پوست پرتقال‌های که با این روش رنگ آمیزی می‌شوند زرد متمایل به نارنجی است.

شعبانی با تاکید بر اینکه که ما نیز به شدت مخالف استفاده از این روش مضر هستیم، افزود: وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه قانونی مقابله با اینگونه تخلفات دارند.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران اضافه کرد: البته عمده پرتقال‌های عرضه شده در بازار به روش “سبز زدایی” تغییر رنگ داده شده و غیرمضر هستند، اما به مردم توصیه می‌کنیم تنها از میوه‌های استفاده کننده که دو رنگ سبز و زرد دارند.

شعبانی اظهار کرد: در نهایت هر روشی که برای عرضه پرتقال‌های نارس به بازار استفاده شود به زیان تولیدکنندگان خواهد بود چراکه اعتماد مشتریان را از بین برده و تقاضا را کاهش می‌دهد.