تبلیغ در اینستاگرام بهنوش بختیاری با مبالغ نجومی!
تبلیغ در اینستاگرام بهنوش بختیاری با مبالغ نجومی!

بهمن بابازاده (فعال رسانه‌ای در حوزه موسیقی) در اکانت توئیتری‌اش از ماجرای جالبی نوشته است. ادعایی که البته هنوز به طور رسمی تایید نشده است.

برترین‌ها: بهمن بابازاده (فعال رسانه‌ای در حوزه موسیقی) در اکانت توئیتری‌اش از ماجرای جالبی نوشته است. این که بهنوش بختیاری با گرفتن مبالغ قابل توجهی برای خوانندگان تازه از راه رسیده و جویای نام تبلیغ می‌کند. ادعایی که البته هنوز به طور رسمی تایید نشده است.

تبلیغ در اینستاگرام بهنوش بختیاری با مبالغ نجومی!